To jest blog o człowieku. Na motywach dialogu Albert Kurz – Noah Warsaw

1